Úvodná strana
Úvodná strana

ThermX2. Doskové radiátory.

Kompletný program pre úsporu energie.

V súčasnej dobe je úspora energie hlavnou témou. Každý liter, každá kilowathodina navyše sa musí draho zaplatiť. Každý hovorí o výhrevnosti, technike spaľovania, slnečných kolektoroch, tepelných čerpadlách. . . A každé opatrenie na úsporu energie, ktoré je ponúknuté navyše, je výhodné pre Vás i pre životné prostredie. Therm X2 je prvý a na celom svete jediné doskové vykurovacie teleso, ktoré umožňuje aj pri prenose tepla účinne šetriť energiu. Jeho mnohonásobne zvýšený výkon tepelného žiarenia navyše chráni pred nepríjemnými a zbytočnými reklamáciami a pri inštalácii, vďaka výrobcom vopred nastavených kv hodnôt na ventile aj úsporu času ako jasnú výhodu. Teda vynikajúce dôvody na to, aby sme do budúcna stavili na Therm X2. Kvôli menšiemu cenovému a konkurenčnému tlaku a plnej spokojnosti zákazníka.

Zväčšiť

Jedinečná, patentovaná technológia X2 sériového prietoku umožňuje: najvyššiu energetickú efektívnosť, podstatne lepšiu dynamiku ohrevu a optimálnu tepelnú pohodu.

Zväčšiť

Zväčšiť

Technológia X2 pracuje na úplne novom patentovanom princípe sériového prietoku. Vykurovacie médium preteká najprv prednou doskou. V regulovanej prevádzke stačí úplne výkon prednej dosky a zadná doska preberá funkciu tepelnej izolačnej dosky. Až s rastúcou požiadavkou na potrebný výkon prispieva aj ona vysokým konvekčným výkonom k rýchlemu ohrevu miestnosti. Výsledkom je energetická účinnosť, ktorú u bežných doskových vykurovacích telies nemožno dosiahnuť. Výrobcom prednastavené kv-hodnoty na ventile vytvoria optimálne hydraulické pomery vo vykurovacom systéme. Vzniká tým aj úspora energie až 20% na prevádzke čerpadla.


Zväčšiť

 

 

Až o 25% kratšia doba ohrevu vykurovacieho telesa. Nútený prietok skracuje cyklus vykurovania, prevádzkovú dobu a ventil sa rýchlejšie uzatvára.

Zväčšiť

 

 

Až o 100% vyššie tepelné žiarenie do miestnosti. Vplyvom vyššej strednej teploty povrchu čelnej dosky.

Zväčšiť

 

 

Nižšie straty tepelného vyžarovania na vonkajšie plochy. Vplyvom nižšej strednej teploty povrchu zadnej vykurovacej dosky.

 

Zväčšiť

 

 

Zvýšenie efektívnosti využitia energie a zníženie strát pri jej distribúcii a výrobe v dôsledku väčšieho ΔT medzi prívodom a spiatočkou. Uplatňuje sa predovšetkým v prevádzke s čiastočným zaťažením pri obmedzenom hmotnostným prietokom.


Technické informácie

http://kermi.tzb-info.cz/cz/deskova-otopna-telesa

kontakt: Michal Stanček, tel +421 901 902 859, mail: stancek.michal@kermi.cz